Administració comunitats

 • Confecció d’un pressupost anual estimat de despeses i ingressos
 • Confecció i presentació de l’estat comptable i liquidació econòmica de l’exercici
 • Serveis de manteniment de la Comunitat (recepció i transmissió d’avisos sobre reparacions, sol·licitut de pressupostos, etc.)
 • Custòdia dels dipòsits de la Comunitat
 • Convocatòria de Juntes de copropietaris
 • Confecció de les corresponent actes i transcripció al Llibre d’Actes de la Comunitat
 • Assessorament i orientació d’ordre jurídic, en assumptes comunitaris
 • Confecció d’Estatuts
 • Cobrament morosos via judicial

Operativa i consultes online:

 • Pressupostos aprovats
 • Estat de comptes en temps real.
 • Consultar i imprimir: rebuts i la situació de pagament, en temps real convocatories, actes, fotos, i altres documents de la comunitat.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA