Resum sobre les qüestions més importats del nou certificat d’eficiència energètica

ÉS OBLIGATORI?

Sí, segons el Reial Decret 235/2013, es va aprovar el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

PERQUÈ SERVEIX?

La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

QUAN ENTRÀ EN VIGOR?

Serà obligatori per a tots els immobles existents que es venguin o es lloguin a partir de l’1 de juny de 2013.

Puc oferir o publicar UNA vivenda en LLOGUER o compra sense comptar amb la certificació energètica?

L’article 12.2 deixa clar que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar a qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar la vivenda. D’aquesta manera, en la resta de països d’Europa on ja està en vigor la mesura, tant en els aparadors de les agències immobiliàries com en els portals d’Internet apareixen les etiquetes energètiques com una característica més de la vivenda o local.

Quins edificis tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica?

  1. Els edificis de nova construcció.
  2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
  3. Els edificis o parts d’edificis existents en els quals una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA