Administració lloguers

  • Liquidacions mensuals o trimestrals
  • Pagament d’impostos
  • Tramitacions i liquidacions d’ IVA
  • Tràmits d’assegurances de risc de lloguer, impagat i actes vandàlics.
  • Arranjament de qualsevol tipus d’avaria (disposem d’equip ràpid i competent de paletes, llauners, electricistes, etc…)
  • Tramitació cèdules d’habitabilitat
  • Tramitació certificat energètic
  • Cobrament morosos via judicial

Operativa y consultes online:
Els nostres clients propietaris de finques de lloguer poden accedir, mitjançant la nostra web, a tota una sèrie d’informacions que fan referència a les seves finques, poguent visualitzar o imprimir rebuts de lloguer i la seva situació de pagament, liquidacions, saldo actual en temps real, contractes de lloguer, cèdules d’habitabilitat, documents signats, assegurances contractades, etc.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA