Nova llei de l’habitatge

Llei 12/2023 de 24 de maig, pel dret a l’habitatge

APLICACIÓ IMMEDIATA

 1. Obligació d’informar a l’interessat en compra o lloguer.
 2. Honoraris contractes: despeses de gestió immobiliàriaseran sempre a càrrec de l’arrendador.
 3. Gran Tenidor:
  • Més de 10 immobles ús residencial.
  • Propietaris més 1.500 m2.
 4. Actualització Renda fins el 31/12/2023: limitació increment màxim 2%.
 5. Gran Tenidor + arrendatari vulnerable: pròrrogaextraordinària d’1 any més.
 6. Modificacions en el procés de desnonaments.

APLICACIÓ FUTURA

 1. Limitació de rendes.
 2. Zones tensionades.
 3. Gran Tenidor: propietaris de 5 o més habitatges en zones tensionades.
 4. Incentius fiscals: fins el 1/01/2024.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA